PEUTEROPVANG

Op onze locatie aan de David Tenierslaan zijn wij gestart met peuteropvang! 

De gemeente Veenendaal heeft een nieuwe subsidieregeling voor peuterwerk. Wil je gebruik maken van peuteropvang, maar kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Via deze regeling is het toch mogelijk om opvang af te nemen. Peuteropvang wordt afgenomen in twee vaste dagdelen van drie uur, voor een ouderbijdrage van slechts €50,-

Om een goede start te kunnen maken op het basisonderwijs, is het voor peuters van belang dat zij op een peutergroep al wennen aan het meedraaien binnen een groep. Met peuterwerk stimuleren wij de algemene ontwikkeling en de taalontwikkeling bij kinderen van 2 tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met ontwikkelings gerichtte thema's vanuit de methode Piramide. Spelenderwijs leren de kinderen nieuwe woorden, leren ze tellen en sorteren en werken ze aan sociale en motorische vaardigheden. 

Kom je wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Ook dan is het mogelijk om peuterwerk af te nemen.

Wil je meer informatie? Bel of mail ons gerust.

Tel. nr: 0318-554123

email: info@kdvokidoki.nl

Peuteropvang:

dinsdag en donderdag ochtend 9.00 uur tot 12.00 uur