Corona update

Jullie hebben waarschijnlijk al via de media vernomen dat alle scholen en kinderdagverblijven op last van de overheid per direct worden gesloten. Deze gewdongen sluiting in verband met het corona-virus, duurt ten minste tot 6 april 2020. Tegelijkertijd is aan scholen en kinderdagverbijven gevraagd om te zorgen voor noodopvang voor kinderen van ouders die cruciaal werk verrichten. Oki-Doki geeft hier van harte gehoor aan. Wij zullen hiervoor beide locaties openstellen.

De overheid heeft een lijst opgesteld met cruciale en vitale beroepen. Ben je werkzaam in een van deze beroepen en is om die reden opvang van je kind(eren) noodzakelijk, dan kun je de komende weken gewoon tercht bij Oki-Doki.