PEUTEROPVANG

Op onze locatie aan de David Tenierslaan bieden wij ook peuteropvang! 

Om een goede start te kunnen maken op het basisonderwijs, is het voor peuters van belang dat zij op een peutergroep al wennen aan het meedraaien binnen een groep. Met peuterwerk stimuleren wij de algemene ontwikkeling en de taalontwikkeling bij kinderen van 2 tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met ontwikkelings gerichtte thema's vanuit de methode Piramide. Spelenderwijs leren de kinderen nieuwe woorden, leren ze tellen en sorteren en werken ze aan sociale en motorische vaardigheden. Naast reguliere peuteropvang bieden wij ook VVE-opvang. Wij bieden met ons VVE programma extra ondersteuning voor kinderen met een taalachterstand. 

Wil je meer informatie? Bel of mail ons gerust.

Tel. nr: 0318-554123

email: info@kdvokidoki.nl

Peuteropvang:

dinsdag en donderdag ochtend 8.30 uur tot 12.00 uur

VVE-peuteropvang: Maandag-, dinsdag-, en donderdagochtend 8.30 uur tot 12.00 uur