Oudercommissie

Oudercommissie

Oki-Doki heeft een oudercommissie. Daarin is uit elke groep een ouder vertegenwoordigd. Maar ook jij bent van harte welkom bij de vergaderingen. Ze worden altijd ruim van tevoren aangekondigd. De oudercommissie adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over verschillende zaken die spelen bij de opvang van je kind(eren).  Bijvoorbeeld over de pedagogische aanpak, kwaliteit, openingstijden en de tarieven. Tevens houdt de oudercommissie jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder de ouders. Wil je wat voorleggen of vragen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met via email oc@kdvokidoki.nl.

Meer weten? Lees:

Oudercommissie Oki-Doki