Veiligheid

Veiligheid

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Kinderdagverblijf Oki-Doki maakt gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, van de branchevereniging kinderopvang. Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. De meldcode geeft via een route aan hoe de organisatie moet handelen bij:

  • Signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling
  • Vermoedens van kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Voor vragen of inzage in de meldcode kan men terecht bij de aandachtsfunctionaris; Pauline Hullegien.

 

Veiligheid in de kinderopvang

Kinderopvangland wordt steeds veiliger, vanuit het ministerie zijn er allerlei wet- en regelgevingen, om meer veiligheid in de kinderopvang te garanderen. In kinderopvangland treed vanaf 1 juli 2013 het "vierogenprincipe" in werking. Dit houd in dat er altijd een extra volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker. Een pedagogisch medewerker mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang er maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. Deze volwassene kan dus ook een ouder zijn. Het bied een stukje extra veiligheid, en beperkt risico's. Oki-Doki voldoet aan dit principe. Alle kinderdagverblijven zullen o.a. op dit principe gecontroleerd worden door de GGD.

Oki-Doki maakt zich sterk in het "vierogenprincipe" doordat er bijna continu toezicht op pedagogisch medewerkers is. Door de intense samenwerking van pedagogisch medewerkers, is er een constante controle op werkwijze en veiligheid. Bij ziekte van een pedagogisch medewerker, wordt zij vervangen door een andere vast pedagogisch medewerker; een extra stukje veiligheid/continuïteit voor onze kinderen.

Om nog meer zekerheid en veiligheid te kunnen waarborgen binnen de kinderopvang zal er een continue screening plaatsvinden van pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang. Deze screening houd in dat elke pedagogisch medewerker in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag. Zo'n verklaring toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken in de kinderopvang. Alle medewerkers worden continu gescreend op strafbare feiten. Dit betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang.

Onze voorkeur gaat uit naar gezelligheid en veiligheid.....Die van jullie???